Các tính năng mạnh mẽ để tải xuống video

Tải xuống video từ nhiều nguồn

Trình tải video miễn phí cung cấp cho bạn tải xuống video từ nhiều nguồn bao gồm Youtube, Vimeo, Facebook, Dailymotion, SoundCloud, Instagram, Liveleak, Break và Imgur.

Multiple Sources

Tải xuống video ở nhiều định dạng

Tải xuống video ở nhiều định dạng bao gồm MP4, AVI, MP3, WEBM, 3GP.

Multiple Formats

Nguồn được hỗ trợ 10

Break.com
Dailymotion.com
Facebook.com
Imgur.com
Instagram.com
Liveleak.com
9gag.com
Soundcloud.com
Vimeo.com
Youtube.com
Sắp có thêm ...